October 28, 2020 Your daily manna

Opus 3: Para Malaikat Allah & Tugasnya

Malaikat Allah

Allah menciptakan sorga untuk AnakNya dan memenuhinya dengan malaikat.
Malaikat adalah roh-roh pelayan dan utusan (Ibrani 1:13-14).
Malaikat-malaikat di sorga tidak memiliki wujud,
tetapi menampakkan diri dengan berbagai bentuk sesuai pekerjaan Tuhan.

Kadang menampakkan diri seperti manusia (Yohanes 20:12-13).
Kadang seperti lidah api atau pedang api (Keluaran 3:2, Kejadian 3:24).
Kadang seperti badai dan nyala api (Ibrani 1:7).
Kadang seperti bintang-bintang (Wahyu 1:20).
Kadang seperti pasukan tentara (1 Raja-raja 22:19).

Malaikat dapat menampakkan diri kapanpun dan di manapun,
melampaui ruang dan waktu,
tetapi mereka tidak Maha Hadir seperti Allah (1 Raja-raja 22:19-23).

Yang dimaksud anak-anak Allah dalam Kejadian 6:2 bukanlah malaikat,
karena Allah tidak pernah memperanakkan malaikat (Ibrani 1:5),
dan malaikat tidak kawin atau dikawinkan (Matius 22:30).

Malaikat sorga memiliki tingkatan.
Ada malaikat Yehova, yaitu dia yang mengemban Nama Allah dalam tugasnya.
Ada penghulu malaikat seperti Gabriel, Mikael, dan Luciel.
Dan ada juga malaikat-malaikat pesuruh untuk melakukan berbagai tugas (1 Raja-raja 22:19-23).

Baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru,
malaikat sering muncul.
Semua kuasa, itulah mereka.

Tags: in Opus
Related Posts

Opus 9: “Inilah Darah-Ku, Darah Perjanjian Baru”

September 9, 2020

September 9, 2020

Opus 9 bercerita tentang darah Perjanjian Baru, yaitu darah Yesus yang berkuasa menghapuskan dosa manusia.

Opus 15: Pertobatan adalah Iman Menuju Keselamatan

October 12, 2020

October 12, 2020

Pertobatan adalah wujud iman dasar yang seharusnya pertama kali dilakukan untuk memastikan penebusan dan pengampunan dosa serta keselamatan.

Opus 14: Kontroversi Sejarah Penulisan Alkitab

October 5, 2020

October 5, 2020

Sejarah penulisan Alkitab mempunyai banyak sekali kontroversi, begitu pula dengan kanonisasi. Meskipun demikian Alkitab tetap menyatakan kehendak Allah.

Opus 7: 4 Alasan untuk TIDAK Berdoa di Depan Patung

August 29, 2020

August 29, 2020

Ada 4 alasan alkitabiah di mana kita seharusnya tidak sujud menyembah, beribadah, atau berdoa di depan patung atau gambar Yesus.

Opus 5: Jangan Meritualkan Perjamuan Kudus

August 8, 2020

August 8, 2020

Opus 5 menjelaskan Perjamuan Kudus yang sebenarnya bukanlah sakramen yang wajib diritualkan, tetapi harus dilakukan sesuai perintahNya.

Opus 13: Pernikahan Beda Agama Menurut Alkitab

September 29, 2020

September 29, 2020

Opus 13 membahas bagaimana Allah memandang pacaran atau pernikahan beda agama, dan menyajikan ayat-ayat Alkitab yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

Opus 18: Keturunan Perempuan yang Meremukkan Kepala Iblis

October 23, 2020

October 23, 2020

Keturunan perempuan yang meremukkan kepada Iblis adalah keturunan ilahi yang lahir melalui ibu dari manusia-manusia rohani, yaitu Hawa.

Opus 10: Rendah Hatilah Sama Seperti Yesus yang Rendah Hati

September 12, 2020

September 12, 2020

Yesus sangat rendah hati sehingga Ia merendahkan diri menjadi manusia. Itu adalah bentuk ketaatanNya kepada Allah. Kita juga harus punya sifat rendah hati seperti itu.

Opus 17: Nama Yesus Nama yang Berkuasa

October 21, 2020

October 21, 2020

Opus 17 bercerita tentang nama Yesus, yang adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Allah Tritunggal itu, ada banyak kuasa dan pengampunan dosa.

Opus 11: Kebenaran Injil Yesus

September 22, 2020

September 22, 2020

Opus 11 bercerita tentang kebenaran Injil Yesus yang lebih nyata daripada kenyataan walaupun kebenaran itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia.

Opus 12: Nephilim – Para Raksasa di Alkitab

September 24, 2020

September 24, 2020

Opus 12 bercerita tentang Nephilim, para raksasa di Alkitab yang membuktikan bahwa Adam bukanlah manusia pertama.

Opus 6: Orang Kudus yang Dikuduskan oleh Roh Kudus

August 14, 2020

August 14, 2020

Opus 6 bercerita tentang status orang kudus, yang tidak boleh diberikan manusia dan gereja, tetapi hanya oleh Roh Kudus saja.

Opus 4: Batu Karang di Halaman Istana Imam Besar

August 6, 2020

August 6, 2020

Opus 4 bercerita tentang peristiwa historik oleh Batu Karang yang berada di halaman istana Imam Besar Kayafas.

Opus 1: Allah Bapa & Yesus

August 3, 2020

August 3, 2020

Opus 1 bercerita tentang Allah Bapa dan Anak Allah, dan penciptaan segala sesuatu yang dilakukan untuk Anak Allah yaitu Yesus.

Opus 16: Dia yang Datang untuk Menyelamatkan Orang Berdosa

October 19, 2020

October 19, 2020

Allah Menyelamatkan Orang Berdosa Melalui Yesus Allah yang kita sembah adalahTuhan keselamatan. Dia mengutusAnak TunggalNya ke dunia untukmenyelamatkan orang berdosa.Itulah...

Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *